Unijna strategia w zakresie płatności detalicznych – przygotowanie stanowiska Rządu RP

Komisja Europejska prowadzi ostatnią fazę konsultacji publicznych w sprawie unijnej strategii w zakresie płatności detalicznych (COM (2020) 592). Ostateczny termin na przesłanie opinii to 27 października 2020 r. Państwa ewentualne uwagi zostaną wykorzystane w trakcie prac nad Stanowiskiem Rządu RP wobec strategii. Komunikat KE do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego i Komitetu…

Efektywność energetyczna – zaktualizowane przepisy UE dotyczące etykietowania energetycznego

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne projektu rozporządzenia zmieniającego 6 rozporządzeń UE dotyczących etykietowania energetycznego. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 3 listopada 2020 r. Unijne przepisy dotyczące etykietowania energetycznego mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej urządzeń i ułatwienie UE osiągnięcia neutralności klimatycznej. W ramach tej inicjatywy wprowadzone zostaną zmiany w prawodawstwie w tej dziedzinie w…

Efektywność energetyczna – zaktualizowane przepisy UE dotyczące ekoprojektu i etykietowania energetycznego

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne projektu rozporządzenia zmieniającego 8 rozporządzeń UE dotyczących ekoprojektu i etykietowania energetycznego. Ostateczny termin na przesłanie opinii to 3 listopada 2020 r. Unijne przepisy dotyczące ekoprojektu i etykietowania energetycznego mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej urządzeń i pomoc UE w osiągnięciu neutralności klimatycznej. W ramach tej inicjatywy wprowadzone zostaną zmiany w…

Unijny kodeks celny – ocena – konsultacje społeczne

Komisja Europejska prowadzi konsultacje planu działania dot. Unijnego kodeksu celnego (Union Customs Code (UCC)). Ostateczny termin na odpowiedź dot. planu działań to 17 lipca 2020 r., konsultacje publiczne rozpoczną się w III kwartale 2020 r. Ocenie zostanie poddana efektywność UCC oraz stopień, w jakim zostały osiągnięte postawione w nim cele, takie jak: ułatwienie handlu w…

Strategia UE na rzecz unii bezpieczeństwa (na lata 2020–2024)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje planu działania w sprawie Strategii UE na rzecz bezpieczeństwa. Ostateczny termin na wysłanie opinii to 15 lipca 2020 r. W ramach tej inicjatywy określone zostaną obszary, w których UE może pomóc państwom członkowskim (rządom, administracji, przedsiębiorcom) w zwiększeniu bezpieczeństwa. Przewidziano w niej środki, które służą: wzmocnieniu infrastruktury krytycznej, walce z terroryzmem…