Zaproszenie na „Lato z 7 Nawykami”.

Zapraszamy Państwa na „Lato z 7 Nawykami”.

Jest to doskonała okazja dla tych, którzy chcą połączyć wakacyjny wyjazd na weekend z inwestycją w siebie, swój rozwój osobisty oraz zawodowy.

7 Nawyków skutecznego działania – warsztaty, które rozwijają umiejętności i kształtują postawy, wymiernie poprawiając rezultaty pracy. Poprawiają skuteczność, komunikację, wzmacniają relacje i wywieranie wpływu oraz skupienie uwagi na priorytetach organizacji.

Warsztaty odbędą się w Gdańsku w dniach 19-21.07.2017, katalogowy koszt szkolenia wynosi 3 800 zł netto. Dzięki naszej współpracy z Instytutem Coveya nasze firmy członkowskie mogą otrzymać do 20% zniżki.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Panem Piotrem Moczulakiem
m. 662 287 213
piotr.moczulak@franklincovey.pl

Zaproszenie na konferencję

Szanowni Państwo,

w imieniu Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej zapraszamy na konferencję pt. „Pracodawca. Kluczowy partner zmian w kształceniu zawodowym” inaugurującą zmiany w szkolnictwie zawodowym.

Spotkanie odbędzie się w środę 12 lipca 2017 r. w godzinach 11:00-14:00 w Warszawie (gmach Ministerstwa Rozwoju, ul. pl. Trzech Krzyży 3/5, Sala pod Kopułą).

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do 10 lipca br. do godz. 10.00 na adres: pracodawca.ksztalcenie@men.gov.pl .Decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (22) 3474195.

 

Miedziowe Centrum Zdrowia otrzymało dotację na walkę z nowotworami

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.:  „Miedziowo-Turoszowskie Zagłębie Onkologiczne – Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z problemami onkologicznymi poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego i wykonanie niezbędnych prac budowlanych” Czytaj dalej

Konferencja Zarządzanie Kompetencjami

Zapraszamy na bezpłatną konferencję na temat Zarządzania Kompetencjami

Competency management – research & business practice

Prezentacje i warsztaty, eksperci ze świata biznesu i nauki, najnowsze trendy w Polsce i Europie.

Nauka i praktyka biznesowa.

Konferencja odbędzie się 8 czerwca 2017 we Wrocławiu,
Czytaj dalej

Prezentacje z Konferencji Surowce dla gospodarki Polski, AGH Kraków, 23.05.2017

(strona w trakcie przygotowywania – wszystkie prezentacje z Konferencji będą dostępne po uzyskaniu stosownych zgód autorów.)

Lista prezentacji przedstawionych podczas Konferencji pt. „Surowce dla gospodarki Polski”, która odbyła się 23 maja 2017 roku w godz. 12:00-16:00, w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

1. Łukasz Sosnowski, Sekretarz Zespołu ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Radca Ministra, Departament Innowacji, Ministerstwo Rozwoju; Surowce w gospodarce o obiegu zamkniętym;

2. Janusz Olszowski, Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej; Znaczenie górnictwa węgla kamiennego dla gospodarki i regionów oraz bariery jego funkcjonowania;

3. Stanisław Żuk, Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A; Prezes Zarządu Związku Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego; Znaczenie PGE GiEK S.A. dla gospodarki oraz regionów. Bariery rozwoju branży i inwestycji;

4. Jarosław Ziemkiewicz, Dyrektor Departamentu Wdrażania Strategii KGHM Polska Miedź S.A.; Stabilna produkcja i bezpieczeństwo surowcowe w Strategii KGHM Polska Miedź SA na lata 2017 – 2021;

5. Aleksander Kabziński, Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw; Surowce dla Gospodarki Polski – Punkt widzenia przemysłu;

6. Dr inż. Bożena Środa, Stowarzyszenie Producentów Cementu; Przemysł cementowy w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym;

7. Bogusław Ochab, Prezes Zarządu Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A.; Elementy polityki surowcowej – punkt widzenia przemysłu;

8. Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, Prezes Zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu; Surowce z recyklingu – jasna i ciemna strona;

9. Derek Lenartowicz, Prezes Zarządu; Andrzej Zibrow, Dyrektor Generalny, Coal Holding Sp. z o.o., Balamara Resources Ltd; Racjonalna eksploatacja surowców naturalnych na przykładzie projektów górniczych grupy Balamara Resources Ltd.

 


csm_logo_MS_3d9423ff35Patronat Honorowy nad Konferencją objął Prof. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek, Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.