Konferencja „Współpraca i budowanie relacji małych i dużych firm”

11 kwietnia 2017 r. odbędzie się konferencja „Współpraca i budowanie relacji małych i dużych firm”. Tematem spotkania będzie wzajemny wpływ przedsiębiorstw, potencjał, ograniczenia współpracy zależnie od ich rozmiaru, skali i miejsca w strukturze konkurencyjnej gospodarki. Punktem wyjścia do dyskusji będą wyniki badań postrzegania dużych firm przez MŚP. Przedstawiona zostanie również inicjatywa rozpoczęcia prac nad „Kodeksem Współpracy Małego i Dużego Biznesu”.

Beata Staszków, prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź weźmie  udział w panelu dotyczącym wspierania małych i średnich przedsiębiorstw przez duże firmy.

Czytaj dalej

Spotkanie informacyjne nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego

indeksW  dniu 6 kwietnia br odbyło się spotkanie informacyjne, dotyczące promocji Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jako formy pomocy w kształceniu ustawicznym kierowanej do pracodawców i ich pracowników. W czasie spotkania zostały przedstawione podstawowe informacje dotyczące KFS, omówiony został wniosek aplikacyjny oraz wskazane  najczęstsze problemy pojawiające się podczas całego procesu pozyskiwania środków. Omówione również zostały kwestie związane z rezerwą KFS.

Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników

ArlegZapraszamy do zapoznania się z nową ofertą Agencji Rozwoju Regionalnego  „ARLEG”SA dotyczącej wsparcia przedsiębiorców z sektora MMŚP oraz ich pracowników w formie doradztwa w zakresie określenia ich potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych oraz dofinansowania MMŚP wybranych usług rozwojowych.

PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. jako Lider Projektu realizuje projekt „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW” w partnerstwie z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego SA, Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego SA, Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki SA oraz Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA. Projekt ten przewiduje wsparcie przedsiębiorców z sektora MMŚP z wykorzystaniem BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH prowadzonej przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/) Czytaj dalej

Śniadanie biznesowe z Wyższą Szkołą Bankową

Serdecznie zapraszam na Śniadanie biznesowe.

Spotkanie odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. w godzinach od 9.00 do 12.00 w Lubinie, w Hotelu Astone – ul. Kwiatowa 11

Podczas spotkania w miłej i przyjaznej atmosferze, przy dobrej kawie będą Państwo mieli okazję wysłuchania krótkiej prezentacji tematycznej, przygotowanej przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu oraz zaprezentowania swojej oferty i  nawiązania  kontaktów biznesowych. Każdy z przedsiębiorców będzie miał możliwość, aby opowiedzieć innym uczestnikom spotkania o swoim biznesie oraz jakich kontaktów poszukuje.  Czytaj dalej