Spotkanie informacyjne nt. Krajowego Funduszu Szkoleniowego

indeksW  dniu 6 kwietnia br odbyło się spotkanie informacyjne, dotyczące promocji Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jako formy pomocy w kształceniu ustawicznym kierowanej do pracodawców i ich pracowników. W czasie spotkania zostały przedstawione podstawowe informacje dotyczące KFS, omówiony został wniosek aplikacyjny oraz wskazane  najczęstsze problemy pojawiające się podczas całego procesu pozyskiwania środków. Omówione również zostały kwestie związane z rezerwą KFS.

Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników

ArlegZapraszamy do zapoznania się z nową ofertą Agencji Rozwoju Regionalnego  „ARLEG”SA dotyczącej wsparcia przedsiębiorców z sektora MMŚP oraz ich pracowników w formie doradztwa w zakresie określenia ich potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych oraz dofinansowania MMŚP wybranych usług rozwojowych.

PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. jako Lider Projektu realizuje projekt „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW” w partnerstwie z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o., Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego SA, Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego SA, Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki SA oraz Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” SA. Projekt ten przewiduje wsparcie przedsiębiorców z sektora MMŚP z wykorzystaniem BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH prowadzonej przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/) Czytaj dalej

Śniadanie biznesowe z Wyższą Szkołą Bankową

Serdecznie zapraszam na Śniadanie biznesowe.

Spotkanie odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. w godzinach od 9.00 do 12.00 w Lubinie, w Hotelu Astone – ul. Kwiatowa 11

Podczas spotkania w miłej i przyjaznej atmosferze, przy dobrej kawie będą Państwo mieli okazję wysłuchania krótkiej prezentacji tematycznej, przygotowanej przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu oraz zaprezentowania swojej oferty i  nawiązania  kontaktów biznesowych. Każdy z przedsiębiorców będzie miał możliwość, aby opowiedzieć innym uczestnikom spotkania o swoim biznesie oraz jakich kontaktów poszukuje.  Czytaj dalej

Spotkanie Liderek Biznesu

Dnia 2.Resized_20170302_18033403.2017 w siedzibie Ernest and Young Academy w Warszawie odbyło się zakończenie III edycji programu mentoringowego dla menedżerów organizowanego prze Fundację Liderek Biznesu. W programie uczestniczyło 74 par, a 90% jego uczestników oceniało korzyści dla rozwoju osobistego i zawodowego jako bardzo satysfakcjonujące. Mentorzy, którymi byli doświadczeni menedżerowie z całej Polski bezpłatnie służyli młodym i ambitnym kobietom i mężczyznom w świadomym kształtowaniu kariery zawodowej oraz doskonaleniu kompetencji przywódczych. W III edycji programu swoim doświadczeniem służyła również p. Beata Staszków, Prezes Zarządu naszego Związku. Opiekunem merytorycznym programu była pani Ewa Zięcina, którą będziemy gościć na szkoleniu dotyczącym wspierania rozwoju pracowników poprzez wykorzystanie coachingu i mentoringu w dniu 24.04.2017.