Stowarzyszenie Interim Managers wspiera firmy w kryzysie

Stowarzyszenie Interim Managers, skupiające doświadczonych managerów, praktyków biznesu, zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych webinariów poświęconych zarządzaniu firmą w kryzysie. Webinaria zostały przygotowane  przez Członków  Stowarzyszenia, ekspertów z różnych branż i obszarów zarządczych. Dziś przedsiębiorcy mierzą się z najbardziej fundamentalnymi pytaniami dotyczącymi działania, ale też istnienia i przyszłości firmy. Dlatego podczas webinariów  eksperci będą podejmować…

Koronawirus – wsparcie dla firm w kłopotach

Tarcza antykryzysowa obowiązuje. Część rozwiązań zgodnie z wolą Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie realizował Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Dofinansowanie zatrudnienia przewidziano dla firm w kłopotach. Pomoc ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych: min. o 15…