Projekt rozporządzenia MFFiPR w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku…

Projekt rozporządzenia MFFiPR zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas…

Projekt rozporządzenia MAP w sprawie realizacji publicznej usługi hybrydowej w obrocie krajowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie realizacji publicznej usługi hybrydowej w obrocie krajowym. Niniejsze rozporządzenie określa warunki świadczenia publicznej usługi hybrydowej, zarówno na etapie przekształcania korespondencji z pliku elektronicznego w przesyłkę listową, jak i na etapie doręczania przesyłki listowej. Przepisy regulujące etap przekształcania korespondencji zaprojektowane zostały…

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – wsparcie polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (2)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane trzy projekty rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące pomocy ze środków strukturalnych w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Podstawa prawna: Prawo UE Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 2 marca 2021 roku…

Konsultacje publiczne projektów rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – wsparcie polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych zostały przekazane dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące pomocy ze środków strukturalnych w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Podstawa prawna: Prawo UE Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 2 marca 2021 roku…