Efektywność energetyczna budynków – konsultacje publiczne w sprawie inicjatywy „Fala renowacji”

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne w sprawie efektywności energetycznej budynków, jako narzędzia zmniejszenia emisji CO2, zgodnie z unijnymi celami w dziedzinie klimatu.
Ostateczny termin na wysłanie opinii to 9 lipca 2020 r.
Inicjatywa „Fala renowacji”, która jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu, ma na celu zoptymalizowanie renowacji budynków, również poprzez zachęcanie do inwestycji i finansowania.
Celem konsultacji jest zgromadzenie opinii zainteresowanych stron na temat tego, na jakiego rodzaju budynkach powinna się skoncentrować inicjatywa (budownictwo socjalne, szkoły i szpitale już zostały objęte jej zakresem).
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl .
W załączeniu znajduje się informacja na temat planu działania.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12376-Commission-Communication-Renovation-wave-initiative-for-the-building-sector
Źródło: Komisja Europejska