Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą na obszarach

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź
Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych przekazane zostały następujące projekty aktów prawnych

  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą na obszarach


Przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji dostępny jest pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12311957/katalog/12510909#12510909
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii do obu powyższych projektów w terminie do 30 maja 2018 roku (środa) do godz. 13.00 na adres kuydowicz@pracodawcy.pl