Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

 
Uprzejmie informuję, że Minister Rozwoju skierował do konsultacji społecznych następujący projekt aktu prawnego:

  • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa;


Przedmiotowy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i OSR oraz wzorem tabeli zgłaszanych uwag przesyłam w załączeniu.
Uprzejmie proszę o przesyłanie ewentualnych uwag do projektu w terminie do 20 maja 2020 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl
Uwagi bardzo proszę zgłaszać przy wykorzystaniu przesyłanego w załączeniu „Wzoru tabeli uwag”.