Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz ustawy o podatku akcyzowym

Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych przekazany został:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz ustawy o podatku akcyzowym (znajdujące się w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod nr UD353)


Przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji przesyłam załączeniu.
Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych stanowisk, uwag i opinii w terminie do 27 lutego 2018 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl