Strategia UE na rzecz unii bezpieczeństwa (na lata 2020–2024)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje planu działania w sprawie Strategii UE na rzecz bezpieczeństwa.
Ostateczny termin na wysłanie opinii to 15 lipca 2020 r.
W ramach tej inicjatywy określone zostaną obszary, w których UE może pomóc państwom członkowskim (rządom, administracji, przedsiębiorcom) w zwiększeniu bezpieczeństwa.
Przewidziano w niej środki, które służą:

  • wzmocnieniu infrastruktury krytycznej,
  • walce z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną,
  • zapobieganiu zagrożeniom hybrydowym i ich zwalczaniu.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl .
W załączeniu znajduje się informacja na temat planu działania.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12457-EU-Security-Union-Strategy
Źródło: Komisja Europejska