Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym;

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji społecznych przekazany został następujący projekt aktu prawnego:

  • Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym;

Przedmiotowy projekt został przygotowany przez kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz przekazany na ręce pani Elżbiety Witek – Marszałka Sejmu RP w trybie art. 118 ust 1 Konstytucji RP. Projekt dotyczy wsparcia polskich rodzin oraz polskiej branży turystycznej w związku z kryzysem spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Wsparcie polega na przyznaniu osobom pobierającym świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawnie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia w formie bonu o wysokości 500 złotych na każde dziecko, przeznaczonego na sfinansowanie usług hotelarskich lub imprez turystycznych realizowanych na terenie kraju.
Ustawa została uchwalona przez Sejm i przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Uwagi można składać do etapu legislacyjnego dot. prac w Senacie. Przedmiotowy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem znajduje się w załączeniu.
Bardzo prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do przedmiotowego projektu w terminie do 29 czerwca 2020 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl