Fit for 55: przedłużenie okresu konsultacji ustawodawstwa UE

14 lipca 2021 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków legislacyjnych mających na celu dostosowanie polityki UE w dziedzinie klimatu, energii, użytkowania gruntów, transportu i opodatkowania w taki sposób, aby obniżyć emisje gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. – w porównaniu z poziomami z 1990 r.

Pakiet składa się z kilkunastu wniosków ustawodawczych – niektóre z nich są nowe, inne stanowią zmiany istniejących już przepisów. Do aktualizacji obowiązujących przepisów UE należą: rewizja unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), reforma rozporządzenia o LULUCF (eng. Land Use, Land Use Change and Forestry), przegląd rozporządzenia ws. wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR), nowelizacja dyrektywy ws. energii odnawialnej (RED), nowelizacja dyrektywy o efektywności energetycznej (EED), rewizja dyrektywy ws. infrastruktury paliw alternatywnych (AFID), nowelizacja rozporządzenia określającego normy emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych oraz rewizja dyrektywy ws. opodatkowania energii.

Do nowych propozycji legislacyjnych należą: nowa strategia leśna UE, mechanizm regulacji granicy emisji dwutlenku węgla (CBAM), instrument społeczny na rzecz działań na rzecz klimatu, ReFuelEU Aviation (dotycząca zrównoważonych paliw lotniczych) i FuelEU Maritim (dotycząca ekologizacji europejskiej przestrzeni morskiej).

Komisja Europejska przedłużyła czas na przekazywanie opinii – ostateczny termin na przesłanie opinii to 8 listopada 2021 r. ( w niektórych przypadkach 18 listopada 2021 r.).

Szczegóły dotyczące prowadzonych procesów konsultacyjnych zwarte są pod następującymi odnośnikami:
Rewizja unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS)
https://pracodawcy.pl/fit-for-55-rewizja-unijnego-systemu-handlu-uprawnieniami-do-emisji-ets/
Wzmocnienie rezerwy stabilności rynkowej w związku z przeglądem unijnego systemu ETS
https://pracodawcy.pl/wzmocnienie-rezerwy-stabilnosci-rynkowej-w-zwiazku-z-przegladem-unijnego-systemu-ets/
Europejski Zielony Ład (mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 – CBAM)
https://pracodawcy.pl/fit-for-55-europejski-zielony-lad-mechanizm-dostosowywania-cen-na-granicach-z-uwzglednieniem-emisji-co2-cbam/
Wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie opodatkowania energii
https://pracodawcy.pl/fit-for-55-wniosek-ustawodawczy-dotyczacy-zmiany-dyrektywy-w-sprawie-opodatkowania-energii/
Dyrektywa UE w sprawie efektywności energetycznej – ocena i przegląd
https://pracodawcy.pl/fit-for-55-dyrektywa-ue-w-sprawie-efektywnosci-energetycznej-ocena-i-przeglad/
Przepisy UE dotyczące energii ze źródeł odnawialnych – przegląd
https://pracodawcy.pl/fit-for-55-przepisy-ue-dotyczace-energii-ze-zrodel-odnawialnych-przeglad/
Social Climate Fund: fundusz socjalny związany z działaniami na rzecz klimatu – wspieranie transformacji w pełni ekologiczną gospodarkę
https://pracodawcy.pl/fit-for-55-social-climate-fund-fundusz-socjalny-zwiazany-z-dzialaniami-na-rzecz-klimatu-wspieranie-transformacji-w-pelni-ekologiczna-gospodarke/
Użytkowanie gruntów, zmiana użytkowania gruntów i leśnictwo – przegląd przepisów UE
https://pracodawcy.pl/fit-for-55-uzytkowanie-gruntow-zmiana-uzytkowania-gruntow-i-lesnictwo-przeglad-przepisow-ue/
Pojazdy niskoemisyjne – Emisje CO2 z samochodów osobowych i dostawczych – przegląd norm emisji
https://pracodawcy.pl/fit-for-55-pojazdy-niskoemisyjne-emisje-co2-z-samochodow-osobowych-i-dostawczych-przeglad-norm-emisji/
Pojazdy niskoemisyjne – ulepszanie unijnej infrastruktury tankowania i ładowania
https://pracodawcy.pl/fit-for-55-pojazdy-niskoemisyjne-ulepszanie-unijnej-infrastruktury-tankowania-i-ladowania/
Rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR) – przegląd
https://pracodawcy.pl/fit-for-55-rozporzadzenie-w-sprawie-wspolnego-wysilku-redukcyjnego-esr-przeglad/