Barbórka w Zagłębiu Miedziowym

Jak co roku, górnicy z KGHM Polska Miedź S.A. kultywują tradycje związane z branżowym świętem Barbórki. Główne uroczystości w tym roku odbędą się 1 i 4 grudnia w Lubinie.

Centralne obchody barbórkowego święta w KGHM rozpoczną się 1 grudnia o godzinie 14.00 ceremonią wręczenia odznaczeń państwowych, szpad górniczych i wyróżnień jubileuszowych w Centrum Kultury „Muza”. W tym roku odznaczenia państwowe, szpady górnicze i jubileuszowe, górnicze kordziki otrzyma ponad 70 pracowników Polskiej Miedzi. Czytaj dalej

Czynniki warunkujące atrakcyjność inwestycji w górnictwie i jego otoczeniu

Zapraszamy do udziału w Sesji Czynniki warunkujące atrakcyjność inwestycji w górnictwie i jego otoczeniu, która odbędzie się 21.11.2017 w godz. 14:00 – 16:30 w Auli Dużej A Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zdjęcie promujące sesję pochodzi z zasobów KGHM Polska Miedź SA.

Czynniki warunkujące atrakcyjność inwestycji w górnictwie i jego otoczeniu

Sesja zorganizowana zostanie przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Związek Pracodawców Polska Miedź w ramach IV Polskiego Kongresu Górniczego.

IV PKG odbędzie się w dniach 20-22.11.2017 r. w Krakowie, pod hasłem: Surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski – jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?

Więcej informacji na stronie organizatorów: http://pkg.edu.pl/

Źródło: IV Polski Kongres Górniczy – Kraków, 20-22 listopada 2017 r.


Seminarium „Udział Polski w Inicjatywie UE na rzecz surowców”

6 listopada br w Brukseli odbyło się seminarium „Udział Polski w Inicjatywie UE na rzecz surowców” (Polish Contribution to the EU Raw Materials Initiative), organizowane przez Związek Pracodawców Polska Miedź w ramach tygodnia surowców mineralnych. W seminarium wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych w osobach p. Elizy Kończyk, Martyny Perek, przedstawiciele Komisji Europejskiej: Gwenole Cozigou, Dyrektor ds Transformacji Przemysłowej i Zaawansowanych Łańcuchów Wartości oraz Malwina Nowakowska, jego zastępca. Gościliśmy również przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, firm związanych z górnictwem i przetwórstwem metali, producentów maszyn oraz członków stowarzyszeń przemysłowych z całego świata. Czytaj dalej