Nowi Pracodawcy wśród nas

Uprzejmie informuję, że decyzją Rady Związku Pracodawców Polska Miedź, podjętą na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2018 r przyjęliśmy cztery Firmy w poczet członków Związku

Witamy w naszej Organizacji

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Lubin

Cuprum Tax Consulting Group s.c. z Lubina

Intelli Sp. z o.o. z Warszawy

Financial Solutions z Lubina

„Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy”

Dnia 14 czerwca br odbyło się seminarium w formie śniadania biznesowego pt. „Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy”.
Podczas spotkania uczestnicy zdobyli wiedzę dotyczącą tworzenia polityki anty – mobbingowej w firmie, rozpoznawania sytuacji mobbingowych, metod i instrumentów przeciwdziałania mobbingowi oraz konsekwencji stosowania mobbingu.

Seminarium poprowadziła praktyk – Pani Anna Garncarz – Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia, Zastępca Przewodniczącego X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Pani Sędzia współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy we Wrocławiu.

 

 

Konferencja pt. „Programy rozwojowe Związku Pracodawców Polska Miedź”

Serdecznie zapraszam na Konferencję pt. „Programy rozwojowe Związku Pracodawców Polska Miedź”, która odbędzie się 18 czerwca 2018 r. w Lubinie, Sala im. J. Wyżykowskiego, KGHM Polska Miedź SA, ul. M. Skłodowskiej – Curie 48.
Podczas spotkania podsumujemy I edycję Programu Mentoringowego Związku Pracodawców Polska Miedź oraz zaprezentujemy autorskie programy rozwojowe, realizowane w firmach członkowskich, które wpłynęły na rozwój firmy i podniesienie kompetencji pracowników.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji do 13 czerwca 2018 r. na adres sekretariat@pracodawcy.pl lub stelmach@pracodawcy.pl; tel.76 8478585 Czytaj dalej

Informacja z XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Pracodawców Polska Miedź

Informujemy, że 29 maja 2018 roku odbyło się  XXVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Pracodawców Polska Miedź, któremu przewodniczył Pan Janusz Cendrowski – Wiceprzewodniczący Rady Związku.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego odbyły się wybory uzupełniające do Władz Związku Pracodawców Polska Miedź z uwagi na złożone przez członków Rady rezygnacje oraz zakończenie pracy w spółkach KGHM. Czytaj dalej

IX Deblowy Turniej Tenisowy ZPPM Employers Cup 2018 o Puchar Związku Pracodawców Polska Miedź.

W imieniu Związku Pracodawców Polska Miedź serdecznie zapraszamy na IX Deblowy Turniej Tenisowy ZPPM Employers Cup 2018 o Puchar Związku Pracodawców Polska Miedź.

Turniej odbędzie się dnia 23 czerwca 2018 r. w Lubinie – Korty RCS przy ul. Baczynowej 1

W turnieju mogą startować pracownicy KGHM i podmiotów zrzeszonych w Związku Pracodawców Polska Miedź oraz emeryci z podmiotów członkowskich, którzy nie byli klasyfikowani na seniorskich listach zawodniczych macierzystych związków tenisowych w ciągu ostatnich 10 lat oraz nie są trenerami lub instruktorami. Czytaj dalej