projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 roku;

Uprzejmie informuję, że przekazane zostały do konsultacji społecznych następujące projekty aktów prawnych:

  • projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 roku;

przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniami oraz Ocenami Skutków Regulacji przesyłam w załączeniu.

Bardzo proszę o uważną analizę projektowanych przepisów oraz przesyłanie ewentualnych uwag, stanowisk i opinii w przedmiotowej sprawie w terminie do 21 marca 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl

projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego;

Uprzejmie informuję, że przekazane zostały do konsultacji społecznych następujące projekty aktów prawnych:

  • projekt  rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego;

przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem, Oceną Skutków Regulacji oraz załącznikami (nr 1 – 8) dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321278/katalog/12572526#12572526 .

Bardzo proszę o uważną analizę projektowanych przepisów oraz przesyłanie ewentualnych uwag, stanowisk i opinii w przedmiotowej sprawie w terminie do 12 marca 2019 roku do godz. 12.00 na adres kuydowicz@pracodawcy.pl

 

Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady z dnia 15 stycznia 2019 r. W kierunku skuteczniejszego i bardziej demokratycznego procesu podejmowania decyzji w dziedzinie polityki podatkowej UE COM(2019) 008;

Uprzejmie informuję, że przekazany został do konsultacji społecznych następujący dokument:

Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady z dnia 15 stycznia 2019 r. W kierunku skuteczniejszego i bardziej demokratycznego procesu podejmowania decyzji w dziedzinie polityki podatkowej UE COM(2019) 008;

przedmiotowy dokument przesyłamy w załączeniu.

Bardzo proszę o przesyłanie ewentualnych uwag w sprawie powyższego projektu w terminie do 18 lutego 2019 roku na adres kuydowicz@pracodawcy.pl