Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych przekazane zostały następujące projekty aktów prawnych:

  • Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Czytaj dalej

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz szczegółowych warunków zawierania transakcji na rynku wtórnym

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informuję, że do konsultacji publicznych przekazany został:

  • Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz szczegółowych warunków zawierania transakcji na rynku wtórnym.

Czytaj dalej

Zasady gromadzenia i gospodarowania kapitałami własnymi spółki

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje zmiany w Kodeksie spółek handlowych, które mają dotyczyć zasad gromadzenia i gospodarowania kapitałami własnymi spółki.

W załączeniu przekazuję wstępne propozycje przepisów wraz z uzasadnieniem. Propozycje zmian obejmują regulacje dotyczące przepisów Działu I w Tytule III – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Bardzo proszę o analizę materiału oraz przesyłanie ewentualnych uwag i opinii w terminie do 15 maja 2018 roku do godz. 13.30 na adres kuydowicz@pracodawcy.pl

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz ustawy – Ordynacja podatkowa;

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji publicznych następujące akty:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz ustawy – Ordynacja podatkowa;

Czytaj dalej